BARDZO ISTOTNA RÓŻNICA

Bardzo istotna różnica, jaka występuje pod tym względem między regionami rozwiniętymi a rozwijającymi się, każe przypuszczać, że podstawowe czynniki, które w tych pierwszych determinują wyższą feminizację grupy osób w starszym wieku, są ściśle związane z pozy­cją społeczną kobiet, gdzieniegdzie niewiele różniącą się od pozycji, jaką zajmowały w epo­ce średniowiecza. W warunkach takich zamiast nadumieralności mężczyzn, która jest zjawis­kiem stosunkowo świeżej daty, w regionach roz­wijających się w dalszym ciągu występuje nad- umieralność kobiet, bądź też przewaga iloś­ciowa mężczyzn nad kobietami utrzymuje się do znacznie późniejszych przedziałów wieku. W okresie 1950—1975 największymi współczynni­kami feminizacji subpopulacji osób w starszym wieku legitymowały się ZSRR i Europa, na­tomiast najmniejszym — Azja Południowa, przy czym w Azji Południowo-Srodkowej, jak równeż w Melanezji oraz Polinezji i Mikrone­zji występowało zjawisko maskulinizacji tej subpopulacji (wartość współczynnika kształto­wała się poniżej poziomu 1000).

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)