AUTORZY HIPOTEZ

Autorzy hi­potez należących do grupy pierwszej w ten czy inny sposób dają wyraz przekonaniu, że starze­nie się w swej istocie biologicznej można okreś­lić jako stopniowo rozwijający się zaprogramo­wany proces ilościowych zmian odbywających się w aparacie genetycznym, kontrolowany — podobnie jak inne etapy rozwoju — przez geny. Natomiast autorzy hipotez należących do grupy drugiej są zdania, że proces starzenia się zo­staje uruchomiony przez zaburzenia lub uszko­dzenia aparatu genetycznego, w których wyni­ku stopniowo zwiększa się liczba „uchybień” lub „błędów” programu, zdeterminowanych wpływem rozmaitych czynników, m.in. sub­stancjami metabolicznymi. Osobiście opowie­działbym się za punktem widzenia kompromi­sowym. Specjaliści, którzy go reprezentują, wy­powiadają opinię, że przez program genetyczny, z którym każdy osobnik przychodzi na świat, zdeterminowane są tylko pewne, swego rodzaju loci minoris resistentiae (miejsca najmniejsze­go oporu, najsłabszej odporności); poddawane uszkadzającemu działaniu środowiska we­wnętrznego lub zewnętrznego, przeistaczają się następnie w materialne podłoże zainicjowane­go procesu starzenia się.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)