ODDZIELAJĄCE GRANICE

By | Sierpień 24, 2011

Jest rzeczą zrozumiałą, że w takim przypadku zmie­niłyby się również granice oddzielające po­szczególne fazy procesu starzenia się demogra­ficznego, przy czym, być może, udział osób w starszym wieku należałoby obliczać nie w sto­sunku do ogólnej liczby ludności, lecz w sto­sunku do liczby ludności w wieku powyżej 20 lub 30 lat. Sądzę jednak, że jeżeli nawet stanie się to niezbędne, to wcale nie z powodów, które za­decydowały o konieczności zrewidowania po­przednich schematów klasyfikacyjnych, lecz w związku z nieco odmiennym ujęciem problemu starzenia się demograficznego, które za chwilę postaram się przedstawić. Ale zastanówmy się najpierw nad tym, co przesądziło, że nie wy­trzymały próby czasu propozycje klasyfikacyj­ne zgłaszane przez najwybitniejszych znawców przedmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *