Category Archives: Starość

STARZENIE SIĘ I STAROŚĆ

Chociaż nie po raz pierwszy piszę o starzeniu się i starości, i chociaż dostępne mi piśmiennic­two liczy wiele setek tomów, nie znalazłem jak dotąd żadnej definicji tego pojęcia, którą mógł­bym przyjąć i zalecić bez większych zastrzeżeń. Daleki jestem wprawdzie od zaakceptowania opinii F.X. Kaufmanna, wedle którego nauko­we zdefiniowanie starości i starzenia się w ogó­le nie… Czytaj więcej »

ROBOCZE DEFINICJE

Nim jednak zaproponuję pewne definicje ro­bocze, które — w braku idealnych — powinny posłużyć jako podstawa wszystkich dalszych rozważań, pragnąłbym zwrócić uwagę na swo­isty paradoks. Polega on na tym, że od wczes­nego dzieciństwa obserwując starzenie się na­szych najbliższych, na co dzień, w ciągu nie­mal całego życia obcując z objawami starzenia się coraz liczniejszych osób naszego… Czytaj więcej »

MECHANIZM SAMOOBRONY

Nie wykluczam, że jest to jeden z mecha­nizmów samoobrony, dzięki któremu najlep­szych swoich lat nie zatruwamy myśla­mi o nieuchronnej starości. Niemniej jed­nak coraz częściej zastanawiam się nad tym, czy nie wchodzilibyśmy w ten okres z większą pogodą ducha i lepiej do niego dostosowani, gdybyśmy przygotowywali się do tego zawezasu, w tych najlepszych okresach swego życia,… Czytaj więcej »

ODLEGŁOŚĆ I TEMPO

Otóż zbliżając się do przy­stanku zauważył, że właśnie nadjeżdża tram­waj, który mógłby dowieźć go do domu. Nie ob­liczając odległości i niezbędnego tempa, odru­chowo przyspieszył kroku, który rychło prze­istoczył się w bieg. Po chwili jednak powrócił do dawnego spacerowego tempa, gdyż nagle przyszła mu do głowy olśniewająca swą prosto­tą i niepodważalną prawdą myśl, że po pierw­szym… Czytaj więcej »

W SUROWYCH CZASACH

Wydarzenie takie rzeczywiście w naszych surowych czasach nie należy do najczęstszych i niejednego mogłoby sprowokować do refleksji, ale dramatyczność owej sytuacji polegała na tym, że tak przesadną uprzejmość zamanifestowała przepiękna dziew­czyna, na którą znajomy moich znajomych spo­glądał bynajmniej nie ojcowskim wzrokiem. Skorzystał wprawdzie z propozycji, ale był do­szczętnie załamany i długo potem medytował na temat… Czytaj więcej »